Sinds 1996 organiseert de Stichting Loopsport Norg jaarlijks op de laatste zaterdag van november een crossloop in de bossen van de Langeloërduinen. De hoofdsponosor van de Herfstcross is Intersport Superstore Roden.

Met ingang van de editie van 2001 is de loop opgenomen in het Loopcircuit Noord Nederland. De cross kenmerkt zich door het zware parcours met een zandondergrond en de vele hoogteverschillen. De weersomstandigheden spelen met name in de natte perioden een grote rol in de zwaarte van het parcours.

De eerstvolgende en tevens 22e cross vindt plaats op 25 november 2017.

 

 


De Herfstcross (wedstrijd)start om 14:30 uur. Daarvoor starten resp. de Canicross (11:00 uur), de Roma Opticieës Jeugdcross ()v.a. 12:30 uur) en de Korte Cross (14:25 uur)

De Roma Opticiëns Jeugdcross plaats wordt in verschillende leeftijdscategorieën gelopen. Gestart wordt vanaf 12:30 uur gestart. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 (voorinschrijving) of € 5,00 (inschrijving op de wedstrijddag) . Daarvoor krijg je ook nog een mooie herinnering.

  • de Korte Cross: Voor degenen die 9 km toch iets teveel van het goede vinden, maar ook voor mensen die de voorkeur geven aan een snelle korte inspanning. In dit onderdeel gaat het om 3 km. De start van de Korte Cross is om 14:25 uur.
  • Canicross: Start vanaf 11:00 uur

De Canicross: Toelichting + wedstrijdreglement canicross:

1. Introductie

Canicross is hardlopen met je hond in de natuur waarbij baas en hond een combinatie vormen die bij voorkeur hardlopend een overwegend onverhard parcours afleggen. De hond is daarbij aangelijnd. Canicross is voort gekomen uit de sledehondensport en als zodanig vanuit Canada overgewaaid naar Europa. Canis is het Latijnse woord voor hond en cross het Engelstalige woord voor veldlopen.

2. Deelnemers

Iedereen die over een goede fysieke gezondheid beschikt kan met een hond aan de canicross loop deelnemen. Deelname geschiedt geheel op eigen risico en alleen deelnemers vanaf dertien jaar en ouder kunnen zich inschrijven waarbij het geboortejaar en niet de geboortedatum bepalend is. De canicross wordt verdeeld in 2 categorieën: dames en heren. Met dien verstande dat alleen de 6 kilometer wedstrijdloop is en de 3 kilometer is een recreatieloop waar geen prijzen zijn te winnen. Deelnemers aan beide afstanden krijgen wel een herinnering. Na afloop wordt een uitslagenlijst van beide afstanden  opgesteld. De deelnemer is zowel vóór, tijdens als na de loop volledig verantwoordelijk voor het welzijn van de hond, dus zijn of haar fysieke gezondheid, algemene conditie en gedrag. Hetzelfde is van toepassing op agressie, vervuiling, vernieling, schade of ongeval veroorzaakt door zichzelf of door de hond, ook indien het een leen hond betreft. De eigenaar van de hond dan wel de deelnemer dient om voorgaande redenen in het bezit te zijn van een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering.

3. Dierenarts

De honden worden voor aanvang van de wedstrijd gekeurd door een dierenarts dus wees op tijd aanwezig. Neem je dierenpaspoort en/of entingsboekje mee, de honden worden op de volgende vaccinaties gecontroleerd: Hondenziekte (D),Hepatitis (H), Leptospirose (L), Parvovirose (P). Titerbepaling is ook toegestaan.

4. Hond

De hond moet gedurende het gehele evenement aangelijnd blijven, dus zowel voor, tijdens als na de loop. De deelnemer dient de hond onder alle omstandigheden onder controle te houden. Tijdens de loop mag de hond de deelnemer trekken. Indien de hond (tijdelijk) achter de deelnemer blijft dan mag dat alleen als de lijn niet strak staat: dus het voor uittrekken van de hond is niet toegestaan. Er mag uitsluitend met één hond gestart worden. De hond moet minimaal 1 jaar oud zijn. De inhalende partij bepaalt welke kant hij passeert hierbij Trail links dan wel Trail rechts roepen zodat degene die ingehaald wordt de gelegenheid heeft om aan de kant te gaan. Hond kort houden als je wordt ingehaald.

5. Materiaal

Voor de veiligheid en het welzijn van de deelnemer en de hond is het gebruik van het juiste materiaal van het grootste belang. Om die reden dient de deelnemer een canicross heupgordel te dragen. Daarnaast wijst de organisatie betreffende de hond, dat het gebruik van een goed passend tuig en een speciale elastische lijn voor canicross verplicht is.

6. Start

De eerste canicross combinatie start om 11:00 uur. Na de eerste combinatie wordt om de 20 seconden, op volgorde van het startnummer, gestart. Bij de start dient de deelnemer achter de startlijn te staan. Er mogen maximaal 40 koppels meedoen.

7. Parcours

Het parcours gaat over uitsluitend onverhard terrein en wordt aangegeven door pijlen en linten. Indien op de wedstrijddag, door bijvoorbeeld hoge temperaturen, de omstandigheden zodanig zijn dat de gezondheid of het welzijn van de hond in gevaar komt, kan in extreme gevallen de canicross loop worden afgelast.

VOLG DE LINK www.hardlopendnederland.nl VAN SV FRIESLAND VOOR EEN MOOI OVERZICHT VAN HEEL VEEL HARDLOOPEVENEMENTEN IN NOORD NEDERLAND